De Therapeutaline-rutter

Aline Rütter

 

Aline Rütter heeft een jarenlange ervaring in de gezondheidszorg. Zij heeft als verpleegkundige gewerkt in diverse ziekenhuizen en ook hier heeft zij ervaring opgedaan met de begeleiding van oncologische patienten.De laatste 12 jaar was zij werkzaam op de Intensive Care van diverse ziekenhuizen als IC-verpleegkundige
In 2006 is zij afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht als psycholoog.
In 2008 heeft zij de postdoctoraal opleiding psychosociale oncologie met succes afgesloten. Tevens heeft zij diverse opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van rouw en verlies.Daarnaast is zij eveneens EMDR-therapeut.

In haar werk staat aansluiten en afstemmen op dat wat leeft bij u als client centraal. Ieder mens is uniek en verwerkt dus op eigen wijze. Dat betekent dat zij samen met u op zoek gaat naar die vorm van hulpverlening die het beste bij u past.

Naast de gespecialiseerde psychosociale begeleiding die geboden wordt aan mensen met kanker en hun naasten, wordt ook een bijdrage geleverd aan de deskundigheidsbevordering van onder andere oncologieverpleegkundigen en worden workshops bij patiëntenverenigingen verzorgd. Maar ook wordt psychologische zorg geboden aan mensen met het Post Intensive Care Syndroom(PICS) en hun naasten (PICS-F).