WerkwijzeWerkwijze
Alle behandelingen richten zich meer of minder intensief op de verwerking van kanker. Dit geldt ook voor partners en/of andere naasten.
In het intakegesprek zal gekeken worden naar de aanwezige klachten en zal worden bepaald waar de aandacht naar uit dient te gaan; alles geheel afgestemd op uw wensen en behoeften. Veel voorkomende klachten zijn angst en depressieve gevoelens. Ook vermoeidheid bij en na kanker wordt behandeld.

In de behandeling zullen de volgende onderdelen aan de orde komen:
– Psycho-educatie: dit geeft u inzicht in de psychologische en sociale gevolgen van de ziekte kanker.
– Gesprekken die ondersteunend, structurerend zijn en waar u eigen krachtbronnen worden aangeboord, ten
einde zelf weer op eigen kracht verder te kunnen.
– Als therapeutische methodes worden diverse technieken gehanteerd en wordt gekeken welke het beste bij u en de aanwezige klachten aansluit. Cognitieve gedragstherapie wordt toegepast als uw idee├źn en overtuigingen een goede verwerking en aanpassing van de ziekte belemmeren. Samen zullen we op zoek gaan naar andere houding of manier van denken, waardoor er anders kan worden omgegaan met de stressgerelateerde klachten.

Soms zijn maar enkele van deze gesprekken nodig om weer voort te kunnen.