Kwaliteit


suggesties/klachten

Klachtrecht:

Aline Rütter wordt volgens de criteria van de NVPA getoetst.
Als u het niet eens bent over de manier waarop de behandeling verlopen is en er geen overeenstemming bereikt is over eventuele oplossingen, dan kunt u een klacht indienen. U kunt zich wenden tot de NVPA, die een klachtencommissie heeft:https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

 

Aline Rütter is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:


                           Gerelateerde afbeelding                                NVPO_logo