Kosten en VergoedingenTarieven en Vergoedingen
In verband met een geldige BIG-registratie valt de praktijk van Aline Rütter onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en tevens onder psychosociale therapie (NVPA). Er gelden een aantal algemene voorwaarden en er zijn voorwaarden die afhangen van de vraag of u komt in het kader van de basis GGZ of in het kader van psychosociale therapie.

Voorwaarden generalistische Basis GGZ:
De verwijsbrief van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist bepaalt of uw klachten behandeld kunnen worden in de basis GGZ. Je dient echter wel te voldoen aan de criteria die gelden voor een DSM 5 diagnose. In dat geval zal de behandeling (geheel of grotendeels) verged worden uit het basispakket. Psychologiepraktijk Aline Rütter heeft geen contract met ziektekostenverzekeraars voor 2020. Afhankelijk van je basispakket is de vergoeding tussen de 55 en 100%. Bij een zuivere restitutiepoli wordt doorgaans 100% vergoed. Bij een naturapolis ligt de vergoeding doorgaans tussen de 55 – 80%. Vraag dit zelf na bij je zorgverzekeraar voor we van start gaan met de behandeling. De zorgverzekeraar kan vragen om de BIG-registratie en AGB code. Deze zijn onder aan deze pagina terug te vinden. De praktijk beschikt over een goed gekeurd kwaliteitsstatuut en de prijzen zijn conform de Nederlandse Zorgautoriteit. Hou wel rekening met het verplicht eigen risico van 385 euro.
Tarieven Basis GGZ (GB-GGZ):
Binnen de Basis GGZ zijn er drietal pakketten. Deze pakketten bestaan uit een vastgesteld aantal behandelminuten voor een vaststaand tarief. Zie hieronder.

Psychologische hulp kort (ongeveer 294 minuten) Code: 180001 € 504,71
Psychologische hulp middle ( ongeveer 495 minuten) Code: 180002 € 856,34
Psychologische hulp intensief (ongeveer 750 minuten) Code 180003 €1373,34
Tarieven overige produkten:
Intakegesprek en behandelsessies: Code 198300 € 109,76
(overig zorgprodukt, OZP-tarief)
PRT (partner relatietherapie)en gezinstherapie (75 minuten) € 156,25
Beoordeling klacht zonder behandeling Code 180005 € 219,53
(onvolledig behandeltraject, bijv alleen intakegesprek)

Aanvullende verzekering

Mocht je niet (willen) voldoen aan de voorwaarden voor de basis GGZ dan zullen de meeste zorgverzekeraars de therapeutische consulten geheel of gedeeltelijk vergoeden vanuit de aanvullende verzekering (complementaire zorg). Hoeveel is afhankelijk van het gekozen zorgpakket. De vergoeding heeft geen invloed op je eigen risico. Voor sommige zorgverzekeraars is vermelding in de zorggids en/of registratie bij het RBCZ van belang. Aline Rütter voldoet aan beide eisen.
Een verwijzing door de huisarts is niet nodig. Wil je hier meer over weten, raadpleeg dan je zorgverzekeraar of kijk naar:
nvpa.org/zorgverzekeraars.

Te late annulering:
Als je verhinderd bent dien je de afspraak 24 uur van te voren te annuleren of te verplaatsen.
Afspraken die niet tijdig zijn geannuleerd of waarbij je zonder afmelding niet verschijnt, worden in rekening gebracht. Deze nota wordt dan niet vergoed door jouw ziektekostenverzekering.
Nuttige informatie:
BIG-registratie: 49008707325
AGB-code persoonlijk: 94007422
AGB code praktijk: 94060595
KvK: 59870990