Kosten en VergoedingenTarieven en Vergoedingen
In verband met een geldige BIG-registratie valt de praktijk van Aline Rütter onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Er gelden een aantal algemene voorwaarden en cirteria die bepalend zijn of u in aanmerking komt voor een vergoeding uit het basispakket.

Voorwaarden Verzekerde zorg:
De verwijsbrief van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist bepaalt of uw klachten behandeld kunnen worden in de basis GGZ. Op de verwijsbrief dient de AGB-code van de verwijzer te staan en de datum op de verwijsbrief dient voor de datum van het intakegesprek te liggen. Je dient echter wel te voldoen aan de criteria die gelden voor een DSM 5 diagnose. In dat geval zal de behandeling (geheel of grotendeels) vergoed worden uit het basispakket. Psychologiepraktijk Aline Rütter heeft geen contract met ziektekostenverzekeraars voor 2023. Afhankelijk van je basispakket is de vergoeding tussen de 55 en 100%. Bij een zuivere restitutiepoli wordt doorgaans 100% vergoed. Vraag dit zelf na bij je zorgverzekeraar voor we van start gaan met de behandeling. De zorgverzekeraar kan vragen om de BIG-registratie en AGB code. Deze zijn onder aan deze pagina terug te vinden. De praktijk beschikt over een goed gekeurd kwaliteitsstatuut en de prijzen zijn conform de Nederlandse Zorgautoriteit. Hou wel rekening met het verplicht eigen risico.

De kosten van een behandeltraject worden vanaf 2022 gebaseerd op het nieuwe zorgprestatiemodel.
Binnen dit model worden facturen maandelijks verstuurd. Op deze manier is er voor u sneller inzicht in de gemaakte kosten.
Vanaf 2022 worden door u behandelaar prestaties geregistreerd. Voor iedere prestatie heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) een prijs vastgesteld. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook een zorgvraagtypering.

Tarieven Zorgprestatiemodel:
Op de rekening staan zorgprestaties. Psychologiepraktijk Aline Rütter is een instelling waar vrijwel uitsluitend monodisciplinair gewerkt wordt. In deze setting zijn twee soorten zorgprestatie mogelijk:
Consult diagnostiek(intake): bij diagnostiek onderzoekt de behandelaar wat er aan de hand is en welke problematiek er speelt.
Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken.

Ik werk contractvrij; dat betekent dat ik met geen enkele ziektekostenverzekeraar een contract heb afgesloten. In mijn praktijk hanteer ik 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GZ-psycholoog.

Voor het jaar 2024 betekent dat het volgende:
Voor een intakegesprek van 60 minuten geldt een tarief van € 183,44 (code CO0562)
Voor een behandelgesprek van 60 minuten geldt een tarief van € 161,46 (code CO0627)
Mocht de directe tijd langer of korter zijn dan zal een equivalent daarvan in rekening worden gebracht.

Voorwaarden en tarief no-show
Het tarief voor no-show is: € 50, 00 per gemiste afspraak.

Mijn betalingsvoorwaarden zijn conform de richtlijnen van de LVVP

Onverzekerde zorg

Mocht je niet voldoen aan de voorwaarden voor de basis GGZ dan is er sprake van onverzekerde zorg. De kosten komen voor de rekening van de client tegen het zogenaamde OVP-tarief; in 2024 is het standaardtarief voor een behandelconsult van 60 minuten €131,82.

Te late annulering:
Als je verhinderd bent dien je de afspraak 24 uur van te voren te annuleren of te verplaatsen.
Afspraken die niet tijdig zijn geannuleerd of waarbij je zonder afmelding niet verschijnt, worden in rekening gebracht. Deze nota wordt dan niet vergoed door jouw ziektekostenverzekering.
Nuttige informatie:
BIG-registratie: 49008707325
AGB-code persoonlijk: 94007422
AGB code praktijk: 94060595
KvK: 59870990