Voor Wie?Voor wie?
Deze begeleiding staat open voor alle (ex-)patiënten met kanker, ongeacht de aard en de ernst van hun ziekte, de fase van behandeling of hun vooruitzichten.
Er wordt ook hulp geboden aan partners, het gezin, familieleden en vrienden. Mochten uw klachten niet voldoen aan een DSM-diagnose en u dus niet in aanmerking komt voor vergoede zorg vanuit de basisverzekering, dan kunt u hier in mijn praktijk wel terecht voor psychosociale zorg. Deze wordt doorgaans vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Indien het stadium van de ziekte het niet meer mogelijk maakt naar de praktijk te komen, kan er bezoek aan huis worden afgelegd.
Na een overlijden is er de mogelijkheid van rouwbegeleiding.

Hulp:
De hulp is gericht op het hervinden van de eigen kracht om te komen tot een nieuw evenwicht in je leven.
De hulp die geboden wordt, leert je omgaan met heftige emoties, met boosheid, verdriet, angst en somberheid, om meer greep te krijgen op het leven of om troost te zoeken. Er wordt tevens aandacht besteed aan de veranderingen die zich op de diverse levensdomeinen voordoen als je kanker hebt; je veranderde lichaam, al dan niet terugkeren naar het werk, de eventuele vermoeidheid. In het begin van de ziekte staat de kanker centraal en zal de meeste aandacht uitgaan naar zo goed mogelijk de behandelingen doorstaan. In een latere fase, als de behandeling beëindigd is, komt er vaak ruimte voor de verwerking en gaat de aandacht uit naar de integratie van de kanker in je leven. In deze periode ervaren veel patiënten een terugval.

Voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen kan Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR een effectieve therapie zijn. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post-traumatische stressstoornis’ (PTSS). Of EMDR ook een geschikte behandelmethode voor u is, wordt altijd in een gesprek nader onderzocht.